OŠ Milice Milošević - Rabrovac

Izdvojeno odeljenje Osnovne škole Milice Milošević - Rabrovac
Škola u Rabrovcu počela je sa radom 1884. kao četvororazredna, a prvi učitelj bio je Marjan Pavlović. Školske 1962/63 postaje šestorazredna, a 1956. se pripaja sa školom iz Jagnjila kao njeno istureno odeljenje. Školske 1985/86 ponovo postaje četvororazredna kakva je i danas. Izdvojeno odeljenje u Rabrovcu adaptirano je 1976. godine i raspolaže sa četiri učionice od kojih jednu koristi predškolska ustanova.