Opština Mladenovac [ kako do Rabrovca * Rabrovac ]

Teritorija opštine Mladenovac, jedne od 17 gradskih opština u gradu Beogradu, nalazi se u severnom delu niske Šumadije, obuhvata veći deo sliva rečice Veliki Lug koja prolazi kroz RABROVAC, leve pritoke Kubršnice, sa perifernim planinskim područjem Kosmaja na zapadu. Opština Mladenovac je okružena teritorijama opština Sopot, Grocka, Smederevo, Smederevska Palanka [Rabrovac se nalazi na putu za Smederevsku Palanku], Topola i Aranđelovac. Grad Mladenovac, koji se nalazi u centralnom delu opštine, na 138 m nadmorske visine, kao i celokupna opština, ima povoljan geografski položaj. Kroz opštinu i grad prolazi moravsko-vardarsko-nišavska železnička pruga, Beograd-Niš-Sofija, putovanjem putničkim vozom postoji železnička stanica RABROVAC , što omogućava izvanredne železničke komunikacije. Kroz teriroriju opštine prolazi i autoput Beograd-Niš, od koga se u Malom Požarevcu odvaja magistralni put za Mladenovac, tako da grad ima kratku vezu sa ovom najvažnijom saobraćajnicom. U Mladenovcu se od magistralnog puta za Kragujevac odvajaju regionalni putevi za Smederevo i Smederevsku Palanku, [ na tom putu na 12. km. je selo RABROVAC ] tako da je opština odlično povezana sa okolnim gradovima. Grad ima vezu i sa Beogradom i to autoputem (54 km) i preko Ralje i Avale (56 km). Blizina Beograda opštini Mladenovac pruža izvanredna geografske prednosti u odnosu na druge gradove.